Lær din parlamentariker at kende – Nichlas Vind
Foto: Privat

Lær din parlamentariker at kende – Nichlas Vind

Nichlas Vind, 23 år, Konservativ Ungdom

Fokus: Vækst- og jobskabelse – Frihed og frihandel – Kæmper for Europa – Slås for Danmark

Hvilken betydning vil din politik i EU have for unges hverdage?
Først og fremmest er det min forhåbning, at jeg vil gøre noget ved de problemstillinger, som jeg selv og andre jævnaldrende oplever. Krisen har sat tydelige spor i hele EU og således også her i Danmark. Ungdomsarbejdsløsheden er stigende, tilliden til nystartede virksomheder er begrænset, og mange unge mennesker ser – til tider ganske forståeligt – EU som en pestilens frem for en mulighed.
Jeg vil derfor kæmpe for, at EU retter en stadig stigende fokus mod vækst og jobskabelse. Vi skal ganske vist leve af det høje vidensniveau, vi har i Danmark og EU. Men hvad kan vi bruge det til, hvis der ingen job er for enden af uddannelserne? Derfor skal EU stoppe med at spilde midler på tåbelige struktur- og regionsprojekter og i stedet fokusere på vækstfremmende initiativer. Vi skal kæmpe for, at innovation og iværksætteri kommer på dagsordenen, samt at små- og mellemstore virksomheder får optimalt spillerum til at udvikle sig.
Og så skal vi fokusere på det centrale ved EU – frihed og frihandel. I stedet for at overregulere borgerne med tåbelige regler og forbud, skal EU i sagens natur fokusere på de steder, hvor samarbejde over landegrænser giver mening. Frihandelsaftaler er det bedste udgangspunkt for dette, og flere af disse vil bidrage positivt til de kommende generationer på arbejdsmarkedet – i modsætning til stupide forslag som eksempelvis en finansskat, der vil være direkte dræbende for jobskabelse.

Hvordan er det at være måske kommende ung parlamentariker?
Kort og præcist; både fedt og udfordrende. Der er ingen tvivl om, at EU-politik betyder mere og mere for danske borgere, og et mandat i EP ville derfor være en stor tillidserklæring, hvor der også følger et stort ansvar.
En af de bedste ting ved at være opstillet som ungdomskandidat er muligheden for at komme i direkte dialog med Danmarks unge mennesker. Igennem debatter (og valgkampen generelt) er forhåbningen, at jeg kan bidrage til at få EU-diskussionen til at blive en reel politisk diskussion – altså hvorvidt man ønsker et blåt eller et rødt Europa. Denne diskussion bliver desværre ikke prioriteret i den daglige debat, og jeg håber selv, at vi kan tydeliggøre den enorme forskel, der er på, hvilken vej EU kommer til at gå.

Hvad kan du, som andre ikke kan?
Den politiske bacille er uden tvivl stor i mig – jeg elsker at debattere, at føre valgkamp og være dér, hvor beslutningerne træffes. Dog tror jeg ikke, at det er det unikke ved mig. En af mine forcer er nok evnen til at formidle mine budskaber i øjenhøjde og forklare problemstillinger, så de bliver nærværende for folk – om ikke andet er det i hvert fald det, folk fortæller mig.
Jeg frygter, at den politiske debat kan blive reduceret til kun at inkludere dem, som forstår sig på institutioner og processer. Især i EU-debatten er dette et problem, og derfor vil jeg gerne gøre debatten mere nærværende og relevant for dem, som måske ikke finder EU interessant eller blot gerne vil vide, hvad EU-lovgivning har af betydning for dem.
Jeg nævnte selv frihandel tidligere. Et abstrakt begreb, som ofte kan bruges i flæng. Der, hvor det bliver relevant, er dog, når man går ned i detaljerne. Hvor mange job kan en frihandelsaftale med USA skabe på din arbejdsplads? Hvor meget vil du spare på købet af din næste iPod? Hvor meget lettere vil det blive at bestille varer over nettet? Det er nogle af de spørgsmål, som er med til at gøre selv EU-politik relevant for alle.

Hvorfor er jeres politik unik?
Jeg stiller op for det eneste borgerlige parti, der er pro-EU, men som sætter klare grænser for EU’s indflydelse og udvikling. Grundlæggende er min tilgang til EU, at øget europæisk integration ikke er et mål i sig selv, og at vi derfor skal sætte grænser for EU-politikken. Det europæiske samarbejde skal kun blive dybere, hvis det giver mening på udvalgte områder. Jeg er ligeledes en stærk tilhænger af nærhedsprincippet, og jeg mener, at beslutningerne altid skal tages så tæt på borgerne som muligt.
Som konservativ ser jeg med foragt på de regulerings- og forbudsivrige politikere, som besværliggør hverdagen for den almindelige borger, der ønsker at tage vare på sig selv og sin familie. EU-lovgivningen skal så vidt muligt kun påvirke national lovgivning. EU har altså en berettigelse, men kræver forandring og fornyelse.
Kort fortalt: EU skal tilbage til sit udgangspunkt og fokusere på fred, frihed og samhandel. Derfor stiller jeg også op med sloganet; ”Kæmper for Europa, slås for Danmark”.

 

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*