EU TOP 10 – nummer 7
Foto: Patricia Isabel Trzeciak Petersen

EU TOP 10 – nummer 7

I dag er det nummer 7 på vores top 10 over de vigtigste ting, unge bør vide om EU.

LÆS OGSÅ: EU TOP 10 – nummer 8

7. Borgerinitiativet giver EU’s borgere mulighed for at opfordre Europa-Kommissionen til at stille et bestemt lovforslag. Et borgerinitiativ skal vedrøre et af de områder, som Kommissionen må foreslå til lovgivning på, f.eks. miljø, landbrug, transport og folkesundhed. Borgere, som vil fremsætte et borgerinitiativ, skal danne en borgerkomité på mindst syv EU-borgere, som skal være bosat i mindst syv forskellige medlemslande, og som alle skal være gamle nok til at kunne stemme. Borgerinitiativet kræver ligeledes tilslutning fra 1 million borgere fra ”et betydeligt antal medlemsstater”, siger Lissabontraktaten. Sagt på en anden måde, skal borgerne repræsentere en bred del af offentligheden i EU. I forordningen om Borgerinitiativet defineres ”et betydeligt antal medlemsstater” som en fjerdedel af EU’s lande. I mindst en fjerdedel af medlemslandene skal underskriverne mindst omfatte et vist minimum af borgere – for Danmarks vedkommende er det 9.750 borgere.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*