EU TOP 10 – nummer 8
Foto: Patricia Isabel Trzeciak Petersen

EU TOP 10 – nummer 8

I dag er det nummer 8 på vores countdown.

LÆS OGSÅ: EU TOP 10 – nummer 9

8. EU-ret har direkte virkning på national lovgivning. Det vil sige, at de nationale myndigheder i medlemslandene har pligt til at fortolke national ret i overensstemmelse med EU-retten – hvis det er umuligt skal den nationale lov, som strider med EU-reglen tilsidesættes. Som hovedregel er EF-traktaten, folkeretlige traktater hvor EU er part, forordninger og direktiver direkte bindende for medlemslandene. Konsekvenserne af EU-rettens forrang er, at en pågældende EU-regel altid skal anvendes, og at medlemslandet skal undlade at anvende de nationale regler, som strider mod EU-reglen. Imidlertid indebærer forrang for EU-retten ikke, at den modstridende nationale regel bliver ugyldig. Hvis en EU-regel, som er modstridende med en national regel, ikke bliver fulgt, kan der rejses tiltale mod det pågældende medlemsland ved EU Domstolen – en sådan sag kan rejses af Europa-Kommissionen eller af private. Et eksempel som påvirkede Danmark, er sagen om SU til studerende, som læser i udlandet. EU-dommen gav specifik to tyske studerende ret til at tage deres SU med til udlandet trods tyske krav. Denne dom betød, at Danmark skulle skrotte sit eget krav til danske studerende om, at de skal have boet to ud af ti år i Danmark, før de kan tage deres SU med til udlandet.

 

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*