Lær din parlamentariker at kende – Anders Vistisen
Foto: Privat

Lær din parlamentariker at kende – Anders Vistisen

Kan du heller ikke finde hoved og hale i kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget? Og forstår du heller ikke, hvordan de måske kommende parlamentarikeres politik adskiller sig fra hinanden? Sådan havde vi det på redaktionen. Dit-EU.dk har derfor spurgt seks unge kandidater om, hvad der gør deres politik unik. Følg med de kommende dage og lær nogle af de mange kandidater bedre at kende.

Anders Vistisen, 26 år, Formand for Dansk Folkepartis Ungdom

Fokus: Frihandel og samhandel – Mindre magt til EU – Mere åbent Europa-Parlament

Hvilken betydning vil din politik i EU have for unges hverdag i Danmark?
Grundlæggende synes jeg, at langt de fleste emner er op til nationalstaten at fastlægge. Så jeg vil arbejde for, at unge i langt højere grad kan være med til selv at yde indflydelse på deres hverdag igennem Folketinget, i stedet for at man skal omkring Europa-Parlamentet.

Hvorfor er jeres politik så unik? Altså hvordan adskiller den sig fra de andre EU-skeptiske partiers politik?
Altså nu er der jo ikke så mange EU-skeptikere i Europa-Parlamentet, så det gør den jo unik. Men i forhold til de andre EU-skeptikere i Danmark, så er der jo kun Folkebevægelsen mod EU, der står for en venstreorienteret EU-kritik, altså en kritik af det frie marked og frihandel og sådan nogle ting. Vores EU-kritik er anderledes. Vi mener grundlæggende, at det er en god idé med frihandel og samhandel. Det, vi har et problem med, er, når EU går ind og står for de enkelte nationalstater. Så på den måde, er vi jo de eneste, der står for sådan en konservativ kritik.

Hvordan vil I så gennemføre jeres politik?
Jamen, vi gør det jo på to fronter. Vi gør det ved at gøre opmærksom på, når vi synes, at EU har for meget magt eller blander sig i noget, de ikke skal blande sig i. Og så gør vi det ved at være konstruktive på de områder, hvor vi synes, at EU har lov at bestemme, eller hvor politikken går i den rigtige retning.

Så en af de ting, vi for eksempel gør, er at kæmpe for Europa-Parlamentets åbenhed og transparens. Man skal kunne se, hvordan tingene bliver brugt. Man skal kunne kontrollere, hvordan ens parlamentarikere stemmer. Man skal have styr på, hvordan EU-domstolen og Kommissionen virker uden for det demokratiske rum og alle sådan nogle forbedringer, der ligger inden for de områder. Det prøver vi at være med til at stemme igennem sammen med andre EU-parlamentarikere.

Når jeg så kommer til de konkrete forskelle, hvor vi ikke synes, at EU skal blande sig, så stemmer vi jo imod og gør opmærksom på det i Danmark.

Hvorfor skal unge så stemme på dig? Altså hvad kan du, som de andre ikke kan?
Altså unge skal stemme på mig, hvis de grundlæggende mener, at EU skal fylde mindre i danskernes hverdag, og at EU skal bevæge sig i en anden retning end hen imod Europas forenede stater. Og vi er jo sådan set det eneste parti, der har et bud på, hvordan man kommer i den retning.

Hvordan er det at være måske kommende ung parlamentariker?
Jamen, man skal jo aldrig tage hverken sorger eller glæder på forskud. Så det er jo ikke sådan, at jeg er begyndt at indstille min tilværelse efter, at jeg måske, måske ikke skal til Bruxelles her efter sommerferien. Så det er jo ikke anderledes end at være kommunalpolitiker eller regionspolitiker, som jeg er i dag, eller folketingskandidat, som jeg er i dag.

Det er et spørgsmål om at prøve at nå ud til så mange som muligt og at arbejde med de ting frem mod valget. Det er sådan set ikke så meget anderledes, end hvordan jeg har haft det det sidste år.

Hvordan tror du, at din alder påvirker dig som politiker?
Jeg kommer måske med nogle friske øjne, og jeg kommer måske med noget mere energi end folk, der har været med i flere år, end jeg har. Det er jo altid det, ungdommen kommer med, og så kommer folk, der har en lidt højere alder jo typisk med noget erfaring.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*