Lær din parlamentariker at kende – Samira Nawa
Foto: Privat

Lær din parlamentariker at kende – Samira Nawa

Samira Nawa, 25 år, Radikale Venstre

Fokus: Skab jobs til unge – Bedre flygtningevilkår – LGBT-rettigheder

Hvilken betydning vil din politik i EU have for unges hverdage?
Jeg ønsker et større fokus på konsekvenserne af den høje ungdomsarbejdsløshed i hele EU. Det viser sig, at unge – også i Danmark – har en større risiko for at blive arbejdsløse end deres ældre kollegaer. Det er ikke fair. Det er vist, at længerevarende arbejdsløshed kan føre til marginalisering og fattigdom. EU skylder sine unge medborgere at tage hånd om ungdomsarbejdsløsheden – for eksempel ved at indføre sociale klausuler, der skal sikre, at der følger flere praktikpladser og studiejobs med EU-finansierede projekter. Jeg ønsker også bedre støtte til unge iværksættere.

Hvordan er det at være måske kommende ung parlamentariker?
EU er langt væk fra vores hverdag. Det er traditionelt set ikke det mest sexede valg, og valgdeltagelsen er generelt lav. Unge, som ikke stemmer, er i høj risiko for heller ikke at stemme ved næste valg, og således kan en ond cirkel skabes, og i værste fald vil vi se et demokratisk underskud, hvor de unges stemme slet ikke er repræsenteret. Jeg vil gøre mit for at føre en valgkamp, der gør EU nærværende – og hvis jeg bliver valgt, vil jeg sørge for, at de resultater, EU skaber, på godt og ondt når til Danmark, således at vælgerne i almindelighed og de unge i særdeleshed bliver opmærksomme på vigtigheden af EU og dermed også vigtigheden af at deltage i EP-valget.

Hvad kan du, som andre ikke kan?
Jeg brænder for EP-valget, og jeg ønsker at være minoriteternes stemme. Hele min motivation for at være politisk aktiv stammer fra, at jeg er vokset op i en flygtningefamilie og på meget tæt hold har oplevet diskrimination. I Europa-Parlamentet vil jeg tale de unges sag i forhold til ungdomsarbejdsløsheden. Jeg vil tale for bedre flygtningevilkår, så vi aldrig mere skal være vidne til en Lampedusa-tragedie, og jeg vil have et rummeligt Europa med plads til alle, heriblandt LGBT-folket som i meget høj grad desværre er udsat for hadforbrydelser.

Hvorfor er jeres politik unik?
Jeg er EU-realist og kan se mulighederne i EU. Det er i Danmarks interesse at være en del af et stærkt europæisk fællesskab. Men når det er sagt, så er der i EU’s institutioner en god del plads til forbedring. I mine øjne må det aldrig handle om EU/ikke-EU. Det skal altid handle om at få skabt et bedre EU.

 

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*