Praktikantens dagbog

Praktikantens dagbog

Hvert år søger en række unge danskere om at komme i praktik i Bruxelles. Men hvad går praktikopholdet ud på? Hvorfor er det så populært? Og hvad får man ud af det? Det vil vi finde ud af, og derfor skal vi følge med i 24-årige Tobias’ liv som praktikant over den næste uges tid. I Danmark studerer Tobias Statskundskab på Aarhus Universitet, og han er i praktik ved Region Midtjyllands kontor i Bruxelles.

Kontoret kaldes i daglig tale Central Denmark EU Office og er et blandt mere end 350 europæiske regionskontorer i Bruxelles. Bag Central Denmark EU Office står de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Hvorfor valgte du at tage i praktik i Bruxelles?
Jeg valgte praktik i Bruxelles, fordi jeg ville forstå, hvordan EU fungerer helt praktisk. En enorm del af den danske lovgivning bliver udarbejdet og besluttet af EU’s institutioner i Bruxelles, som kan være ret svære at forholde sig til, når man sidder som studerende i Danmark. Der er en verden til forskel på det EU, man læser om i bøgerne, og det EU, man oplever i Bruxelles. Da EU fylder så meget og er så anderledes fra det, man lærer på studierne, havde jeg behov for at opleve det på nærmeste hånd.

Hvad har overrasket dig mest ved at være i praktik i Bruxelles?
Det er den store kontrast mellem EU-kvarteret og resten af Bruxelles. Området omkring Europa-Parlamentet, Rådet og EU-Kommissionen består af rigtig mange store bygninger i stål og glas. Ambassader, repræsentationer og lobbykontorer ligger alle meget tæt i området, og stort set alle mennesker går rundt i jakkesæt og ser meget vigtige ud. Kommer man blot få hundrede meter væk fra denne bydel, er Bruxelles en storby som alle andre med tilhørende slumkvarterer og hjemløse.

Hvad er det bedste ved at være i praktik for Region Midtjyllands EU-kontor?
Det bedste ved praktikken er, at man konstant arbejder med at gøre EU konkret og håndgribeligt for de midtjyske borgere, virksomheder og kommuner. Når man normalt snakker om EU, bliver det hurtigt meget ukonkret og en snak om principper, institutioner og idealer. Fordelen ved at arbejde på et regionskontor er, at man skal formidle EU-stoffet hjem til Danmark. På denne måde opdager man, hvad EU helt konkret har af betydning for den enkelte borger, hvilket kan være vanskeligt at finde ud af ellers.

Har du andre ting, unge bør vide om at være i praktik for Region Midtjyllands EU-kontor?
Alt, hvad unge bør vide om praktikophold ved Region Midtjyllands EU-kontor, har vi samlet på vores blogKontoret har hele tiden to praktikanter ansat, som udskiftes hvert halve år. Der er derfor god mulighed for selv at få en praktikstilling på kontoret.

Følg med i praktikantens dagbog den næste uges tid.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*